top of page

UTKAST er det andre av SPKRBOX’ to verkstedskonsepter.
Et UTKAST kan være en videreføring av en instantSPKRBOX, eller en utforskning av
en allerede formulert idé. Grupper bestående av ulike kunstnere får fem-ti dager til å jobbe sammen. 

 

Flere UTKAST har utviklet seg videre til hele forestillinger, enten som selvstendige prosjekter, co-/samarbeidsproduksjoner, eller SPKRBOX-produksjoner. Eksempler på dette er Eid av Oslo Kommune, Blokk til Blokk, Korte år, lange dager og Mor av en Nasjon. 

 

Både instantSPKRBOX og UTKAST ender i en arbeidsvisning for publikum.

UTKAST

- et verksted for utvikling av ulike idéer med ulike kunstnere.

SPKRBOX2015_kimfalck-44.jpg
bottom of page