14500706_1107630572667342_1864501606094139485_o.jpg

UTKAST

- et verksted for utvikling av ulike idéer med ulike kunstnere.

09.12.22-10.12.22

Det Norske Teatret, Scene 2

UTKAST er et verksted for utvikling av ulike idéer med ulike kunstnere. Gruppene får mellom fem og ti dager til å jobbe sammen som ender i en arbeidsvisning under SPKRBOX-festivalen.

UTKAST er det andre av SPKRBOX’ to verksteds-konsepter. En UTKAST har kommet hakket videre, og kan være en videreføring av en instantSPKRBOX. Et UTKAST kan også være en gruppe som, enten på forespørsel fra oss eller på eget initiativ, utforsker en allerede formulert idé eller et konsept. I begge tilfeller får UTKAST-gruppene 5-10 dager på å jobbe, før prosessen rundes av med en lavterskel arbeidsvisning siste dag. Flere av SPKRBOX sine produksjoner har starta som UTKAST. Det er en nyttig måte å utforske eller finslipe en idé på før man eventuelt søker det videre til ulike offentlige instanser. 

 

Å skape møter mellom ulike folk og kunstnere er noe av det viktigste SPKRBOX gjør. Work-in-progress-konseptene instantSPKRBOX og UTKAST er en del av vår kjernevirksomhet.