SPKRBOX fESTIVALHIPHOP  +  TEATER  =  SPKRBOX
SPKRBOX vil utforske kulturelle klasseforskjeller, utfordre det etablerte teatret og inspirere
hiphop- og teatermiljøet  til samarbeid på tvers av fagfelt, estetikk og form. Målet er å etablere
og utvikle en sjanger som på sikt kan bidra til et rikere og mer mangfoldig scenekunstfelt.
Vårt mål er at SPKRBOX skal være med på å knekke noen hiphopkoder for teaterfolk og
noen teaterkoder for hiphopere. Hiphop har det teater trenger. Og omvendt.2022, ÅRET FOR SPKRBOX FESTIVAL
 I år dere, blir det endelig festival, håper vi da. Annethvert år er festival år for SPKRBOX, 
2020 festivalen ble avlyst, så nå gleder oss til å se gamle og nye fjes på festivalen til høsten. 
Vi skal holde dere i loopen når vi slipper programmet litt etter litt.  

Følg vår instagram og facebook for siste nyheter og oppdateringer. 

SISTE NYTT FØRST? 

TIDLIGERE FESTIVALER