top of page
SPKRBOX_jubileum_logo_helgull_transparent.png

2014
2024

HIP HOP  +  TEATER + FOLK

SPKRBOX jobber med hiphop og teater 
og kulturell klassekamp.
Vi setter spørsmålstegn ved hvilke historier som får plass på de norske teaterscenene i dag,
hvem som får fortelle dem, på hvilke premisser blir de fortalt, og for hvilket publikum. 


SPKRBOX er en grensesprengende møteplass for hiphop-hoder, teaternerder og folk som vanligvis
ikke går i teatret. Vi ønsker å være et bindeledd mellom gatekulturen og finkulturen. Vi vil utfordre de
etablerte institusjonsteatrene og gjøre norsk teater mer tilgjengelig, for folk fra alle samfunnslag.
Vi vil inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, sosial og kulturell bakgrunn.

 

Håpet er at vi på sikt bidrar til et mer dynamisk scenekunst-Norge.

bottom of page