SPKRBOX FESTIVAL

Helt siden festivalen ble arrangert for første gang i 2014 har SPKRBOX hatt som ambisjon å fremme urban scenekunst i Norge. Vi ønsker å være et mellomledd mellom gatekulturen og finkulturen. En møteplass. 

HIPHOP + TEATER = SPKRBOX

SPKRBOX vil utforske kulturelle klasseforskjeller, utfordre det etablerte teatret og inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, estetikk og form. Målet er å etablere og utvikle en sjanger som på sikt kan bidra til et rikere og mer mangfoldig scenekunstfelt. Vårt mål er at SPKRBOX skal være med på å knekke noen hiphopkoder for teaterfolk og noen teaterkoder for hiphopere. Hiphop har det teater trenger. Og omvendt. I 2014 og 2015 arrangerte vi SPKRBOXfestivalen i både Trondheim og Oslo, 4 dager i hver by.  I 2016 arrangerte vi 5 dager med festivalen i Oslo. Neste festival går av stabelen i Oslo i 2020. Vi gleder oss!