MAL

Plakatfoto, Magnus Skrede.jpg

VI STARTET I 2014

Helt siden festivalen ble arrangert for første gang i 2014 har SPKRBOX hatt som ambisjon å fremme urban scenekunst i Norge. Vi ønsker å være et mellomledd mellom gatekulturen og finkulturen. En møteplass. 

 

 

SPKRBOX vil utforske kulturelle klasseforskjeller, utfordre det etablerte teatret og inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, estetikk og form. Målet er å etablere og utvikle en sjanger som på sikt kan bidra til et rikere og mer mangfoldig scenekunstfelt. 

 

 

Vårt mål er at SPKRBOX skal være med på å knekke noen hiphopkoder for teaterfolk og noen teaterkoder for hiphopere. Hiphop har det teater trenger. Og omvendt.