HOLD FAST – HOLD UT 

(Ibsen sa det bedre, likevel – du kan’ke lese deg til veien, du må gå den selv)