SPKRBOX fESTIVAL

Header m tid og sted.png

HIPHOP + TEATER = SPKRBOX

SPKRBOX vil utforske kulturelle klasseforskjeller, utfordre det etablerte teatret og inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, estetikk og form. Målet er å etablere og utvikle en sjanger som på sikt kan bidra til et rikere og mer mangfoldig scenekunstfelt. Vårt mål er at SPKRBOX skal være med på å knekke noen hiphopkoder for teaterfolk og noen teaterkoder for hiphopere. Hiphop har det teater trenger. Og omvendt. 

2020 er et annerledes år, men det blir festival! Vi sprer festivalen utover 3 uker, fra 14.November til 3.Desember. I år fokuserer vi på norske artister og kunstnere med kortreiste forestillinger og arrangementer. Vi velger å ikke streame. SPKRBOX er en møteplass, og det er gjennom møtene på scenen og i publikum vi forandrer oss selv og andre. Vi gleder oss til å møtes med god avstand. Det blir trygge rammer, men som vanlig blir det lav terskel , høy kvalitet,og laidback stemning. Vi gleder oss!

TIDLIGERE FESTIVALER