SPKRBOX fESTIVAL

HIPHOP  +  TEATER  =  SPKRBOX

SPKRBOX vil utforske kulturelle klasseforskjeller, utfordre det etablerte teatret og inspirere hiphop- og teatermiljøet til samarbeid på tvers av fagfelt, estetikk og form. Målet er å etablere og utvikle en sjanger som på sikt kan bidra til et rikere og mer mangfoldig scenekunstfelt. Vårt mål er at SPKRBOX skal være med på å knekke noen hiphopkoder for teaterfolk og noen teaterkoder for hiphopere. Hiphop har det teater trenger. Og omvendt.

Neste festival blir i 2022, men vi holder selvsagt SKRPBOX levende med forestillinger, workshop, kurs og andre arrangement gjennom hele året. Følg vår instagram og facebook side for nyheter og oppdateringer. 

SISTE NYTT FØRST? 

TIDLIGERE FESTIVALER